Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

 

Zakon o dopolnitvi Zakona o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 60/11)

 

Zakon o spremembah Zakona o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 9/10)

 

Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju  tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja  (Ur. l. RS, št. 81/16)

 

Uredba o dopolnitvi Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Ur. l. RS, št. 86/11)

 

Popravek Uredbe o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 24/11)

 

Uredba o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 7/11)

 

Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 1/08)

 

Uredba o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja organizaciji (Ur. l. RS, št. 70/07)

 

Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Ur. l. RS, št. 48/07)

 

Uredba o spremembah Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 138/06) - VELJAVNI VARNOSTNI VPRAŠALNIKI

 

Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Ur. l. RS, št. 94/06)

 

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 71/06)

 

Uredba o varovanju tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 74/05)

 

Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi (Ur. l. RS, št. 106/02)

 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 52/18)

 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 17/17)

 

Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja (Ur. l. RS, št. 94/06)

  

Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 6/02)

 

Navodilo za delo s tajnimi podatki zveze Nato in Evropske unije 

 

Navodilo o izvajanju zaščite pred neželenim elektromagnetnim sevanjem v komunikacijskih in informacijskih sistemih, v katerih se obravnavajo tajni podatki

 

Sprememba Navodila za delo s tajnimi podatki zveze Nato in Evropske unije