Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNI PREDPISI

 

Zakon o dopolnitvi Zakona o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 60/11)

 

Zakon o spremembah Zakona o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 9/10)

 

Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju  tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja  (Ur. l. RS, št. 81/16)

 

Uredba o dopolnitvi Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Ur. l. RS, št. 86/11)

 

Popravek Uredbe o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 24/11)

 

Uredba o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 7/11)

 

Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 1/08)

 

Uredba o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja organizaciji (Ur. l. RS, št. 70/07)

 

Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Ur. l. RS, št. 48/07)

 

Uredba o spremembah Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 138/06) - VELJAVNI VARNOSTNI VPRAŠALNIKI

 

Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Ur. l. RS, št. 94/06)

 

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 71/06)

 

Uredba o varovanju tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 74/05)

 

Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi (Ur. l. RS, št. 106/02)

 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 52/18)

 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 17/17)

 

Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja (Ur. l. RS, št. 94/06)

  

Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 6/02)

 

Navodilo za delo s tajnimi podatki zveze Nato in Evropske unije 

 

Navodilo o izvajanju zaščite pred neželenim elektromagnetnim sevanjem v komunikacijskih in informacijskih sistemih, v katerih se obravnavajo tajni podatki

 

Sprememba Navodila za delo s tajnimi podatki zveze Nato in Evropske unije