Skoči na vsebino

OSTALI DOKUMENTI

Strategija kibernetske varnosti

 

Strategija kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji 

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlanske pogodbe o varnosti 

podatkov (Ur. l. RS, št. 83/04

 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov s Tajno tehnično prilogo k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (katere varovanje tajnosti je 10. maja 2000 odpravil Severnoatlantski svet) in Zaupno varnostno prilogo k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (katere varovanje tajnosti je 6. marca 1998 odpravil Severnoatlantski svet) (Ur. l. RS, št. 37/07)

 

Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi zaupne varnostne priloge k sporazumu ATOMAL (Ur. l. RS, št. 24/10)

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije (Ur. l. RS, št. 93/11)

 

 

MEDNARODNI PREDPISI:

 

 

Varnostna pravila Sveta EU 2013/488 so objavljena v Uradnem listu EU:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:274:0001:0050:EN:PDF

 

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

 

 

 

Pravila EEAS:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:190:0001:0046:SL:PDF

 

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

 

Varnostna pravila Evropske komisije 2015/443:

 

- v slovenščini

- v angleščini