Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNI BILATERALNI SPORAZUMI

 

Republika Slovenija ima poleg obveznosti, povezanih z varovanjem tajnih podatkov, opredeljenih v pravnih aktih Evropske skupnosti in NATA podpisane naslednje bilateralne sporazume:

 

VARNOSTNI SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE GLEDE VARNOSTNIH UKREPOV PRI VAROVANJU ZAUPNIH VOJAŠKIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 15/96)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKENEMČIJE O VZAJEMNEM VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 2/04)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE  REPUBLIKE O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 49/05)

 

SPORAZUM O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE  NORVEŠKE (Ur. l. RS, št. 64/06)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FINSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 21/09)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO  ZVEZNO VLADO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št.37/09)

 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO REPUBLIKO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 43/09

 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN UKRAJINO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 90/09)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE  POLJSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 30/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE  ESTONIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 30/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 35/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 80/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 80/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 80/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 66/11)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 93/11)

 

SPORAZUM MED VLADO  REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 92/12)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 108/12)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 108/12)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št 112/13)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 37/14)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN  SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 37/14)

 

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE CIPER O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 46/14)

 

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE  O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 25/15)

 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 48/15)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MADŽARSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 49/16)  

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV  (Ur. l. RS, št. 49/16)