Skoči na vsebino

MEDNARODNI BILATERALNI SPORAZUMI

 

Republika Slovenija ima poleg obveznosti, povezanih z varovanjem tajnih podatkov, opredeljenih v pravnih aktih Evropske skupnosti in NATA podpisane naslednje bilateralne sporazume:

 

VARNOSTNI SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE GLEDE VARNOSTNIH UKREPOV PRI VAROVANJU ZAUPNIH VOJAŠKIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 15/96)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKENEMČIJE O VZAJEMNEM VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 2/04)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE  REPUBLIKE O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 49/05)

 

SPORAZUM O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE  NORVEŠKE (Ur. l. RS, št. 64/06)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FINSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 21/09)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO  ZVEZNO VLADO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št.37/09)

 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO REPUBLIKO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 43/09

 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN UKRAJINO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 90/09)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE  POLJSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 30/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE  ESTONIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 30/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 35/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 80/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 80/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 80/10)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 66/11)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 93/11)

 

SPORAZUM MED VLADO  REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 92/12)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 108/12)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 108/12)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št 112/13)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 37/14)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN  SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 37/14)

 

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE CIPER O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 46/14)

 

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE  O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 25/15)

 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 48/15)

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MADŽARSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (Ur. l. RS, št. 49/16)  

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV  (Ur. l. RS, št. 49/16)