Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja zainteresirano javnost obvešča o veljavni zakonodaji z njegovega delovnega področja. V želji večje preglednosti pri sprejemanju predpisov objavlja tudi aktualne predloge podzakonskih aktov.