Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA

 

Pri vsakdanjem delu s tajnimi podatki se javni uslužbenci srečujemo s celo vrsto različnih vprašanj. Da bi le te reševali kar najbolj učinkovito, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov praviloma mesečno organizira in izvaja usposabljanja v obliki enodnevnega seminarja na temo varovanja tajnih podatkov.

 

1. Tolmačenje 31.a člena Zakona o tajnih podatkih

 

2. Dostopanje do tajnih podatkov brez dovoljenja

 

3. Študentsko delo in zunanji sodelavci

 

4. Pristojni predlagatelj varnostnega preverjanja oseb

 

5. Označevanje tajnih podatkov

 

6. Kako ravnamo z osnutki ali delovnimi gradivi, ki so označeni s stopnjo tajnosti?

 

7. Ali je treba dokument, ki je pravilno označen s stopnjo tajnosti, je evidentiran, ima žig in podpis pooblaščene osebe, ne pa tudi ocene možnih škodljivih posledic, obravnavati kot tajen?

 

8. Kako ravnati v primeru izpisovanja ˝banalnih˝podatkov iz dokumenta, ki je označen s stopnjo tajnosti?

 

9. Kršitve pri obravnavanju tajnih podatkov

 

10. Dostopanje do tajnih podatkov EU - stopnje tajnosti INTERNO v organih

 

11. Udeležba na osnovnem usposabljanju s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov

 

12. Prevajanje oznak stopenj tajnosti

 

13. Označevanje gradiv s stopnjo tajnosti - OPOZORILO GSV

 

14. Dostopanje do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO po preklicu dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

 

15. Ponovna uporaba in posredovanje tajnega podatka

 

16. Izjemno označevanje tajnih podatkov

 

17. Pooblastilo za določanje tajnih podatkov

 

18. Predstojnik organa po ZTP