Skoči na vsebino

DIREKTOR


 

                            mag. Dobran Božič

                               direktor

 

 

Dobran Božič se je rodil leta 1964 v Trbovljah.  Generalmajor po vojaškem činu je bil v dolgoletni vojaški karieri med drugim Načelnik Generalštaba Slovenske vojske, Poveljnik 1. brigade in 15. kontingenta Slovenske vojske v Afganistanu. V okviru mednarodnih dolžnosti je zasedal položaj Namestnika poveljnika večnacionalnih sil Zahoda - KFOR v operaciji kriznega odzivanje zveze NATO in številne ostale zahtevne dolžnosti. Poseduje strateška, vodstvena ter komunikacijska znanja in izkušnje. Podeljene so mu bile številne nacionalne ter mednarodne nagrade, medalje in ostala visoka priznanja. Po izobrazbi je magister managementa in organizacije (naziv je pridobil na Univerzi v Ljubljani) ter magister nacionalnih obrambnih študij (naziv je pridobil na Univerzi nacionalne obrambe v Washingtonu). Sodeloval je s številnimi mednarodnimi organizacijami ter v številnih multilateralnih, regionalnih, bilateralnih in projektnih aktivnostih. Na mesto v. d. direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je bil imenovan 17. 2. 2017, z dnem 6. 10. 2017 pa je bil imenovan za direktorja.