Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 3 OD 18

Delovno srečanje s predstavniki R Makedonije


Dne 24. 5. 2016 je  Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, na pobudo misije OVSE v Makedoniji, za makedonski nacionalni varnostni organ, katerega delegacijo je vodil  direktor Aleksandar Nacev,...

Predstavitev osnutka Strategije politike kriptografije Republike Slovenije


Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (UVTP) je dne 31. 5. 2016, ob 15.00 uri,  izvedel  predstavitev osnutka Strategije politike kriptografije Republike Slovenije, kateremu je sledila razprava. Pripombe...

Natečajni postopek


Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov


V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-4/2014/8 z dne 2. oktober 2014 je bil, po predhodno opravljenih...

INTERNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Obvestilo o končanem internem natečaju

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov


V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-5/2012/6 z dne 23. avgust 2012 in št. 02205-1/2015/4 z dne 1....

Vlada potrdila Izvedbeni varnostni dogovor o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Slovenije in Hrvaške


Vlada RS je na svoji 66. redni seji, 10. 12. 2015, izdala Sklep o potrditvi Izvedbenega varnostnega dogovora o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Republike Slovenije in...