Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

21. 2. 2014

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-7/2012/3 z dne 25. oktobra 2012 in št. 02206-6/2013/5 z dne 10....

14. 1. 2014

Veljavnost sporazuma

Dne 9. januarja 2014 je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov.

7. 1. 2014

Predpisi EU in NATO s področja tajnih podatkov

Predpisi EU in NATO s področja tajnih podatkov so objavljeni v poglavju ˝ZAKONODAJA IN DOKUMENTI˝,  podpoglavje ˝OSTALI DOKUMENTI˝.

7. 1. 2014

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 19. decembra 2013 sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Zakon je objavljen...

4. 12. 2013

Regijski sestanek direktorjev nacionalnih varnostnih organov šestih držav, nekdanjih republik skupne države, v Sloveniji (RND-6S)

Dne 28. novembra 2013 je bil v Ljubljani izveden sestanek direktorjev nacionalnih varnostnih organov Hrvaške, Črne Gore, Srbije in Slovenije. Direktorja nacionalnih varnostnih organov Makedonije in Bosne in Hercegovine, ki sta...

3. 12. 2013

Imenovanje Borisa Moharja za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela sklep, da se Borisa Moharja z dnem 29. 11. 2013 imenuje za direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Boris Mohar je...

8. 11. 2013

Bilateralna dejavnost z Madžarsko in Italijansko republiko

Urad Vlade Republike Slovenije je v dneh 29. in 30. oktober 2013 gostil delegacijo iz Madžarske, ki je bila na delovnem obisku zaradi strokovne izmenjave mnenj glede besedila Sporazuma o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih...