Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

17. 12. 2014

Veljavnost Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih

S 1. 1. 2015 prične veljati Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 48/07 in 86/11). Uredba iz leta 2007 v 18. členu določa, da morajo upravljavci komunikacijsko...

28. 11. 2014

Odobritev šifrirnih rešitev švedskega proizvajalca Tutus Data AB

Po uspešno zaključenem postopku šifrirnega ovrednotenja je Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov izdal potrdilo o varnostni ustreznosti za šifrirni rešitvi Färist VPN in Färist Micro švedskega proizvajalca...

28. 11. 2014

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-3/2014/7 z dne 2. oktobra 2014 je bil, po predhodno opravljenih...

29. 10. 2014

Podpis Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-1/2011/3 z dne 25. avgust 2011, št. 02205-2/2013/3 z dne 15....

3. 10. 2014

Sprejeti dve pobudi za sklenitev Sporazuma o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Vlada Republike Slovenije je na 3. redni seji dne 2. 10. 2014 sprejela dve pobudi, in sicer Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov in...

18. 9. 2014

Nacionalni strokovni posvet »Kibernetska varnost - imperativ in pogoj za zagotavljanje nacionalne varnosti«

V organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije, Inštituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s...

27. 5. 2014

Program dodatnega usposabljanja

Program dodatnega usposabljanja s predstavitvijo v PowerPointu je objavljen na spletnih straneh UVTP-ja. Izvajalci naj prilagodijo program dejanskim potrebam organov in organizacij ter ob tem v program vključijo oziroma dajo...