Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

11. 8. 2015

Osnutek Strategije Kriptologije RS

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je pod ˝Predpisi v pripravi˝ objavil Osnutek Strategije kriptologije Republike Slovenije. Vaše morebitne sugestije pošljite na elektronski naslov gp.uvtp@gov.si, in sicer do 15. 9....

7. 7. 2015

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 20. maja 2015 sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Zakon je objavljen v...

7. 7. 2015

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 25. marca 2015 sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Zakon je objavljen v...

3. 7. 2015

Uradnik Makedonskega nacionalnega varnostnega organa na 10-tedenskem programu usposabljanja v UVTP

Ob podpori Evropskega fonda za Balkan je g. Daniel Trenchov, zaposlen na Makedonskem nacionalnem varnostnem uradu, v času od 28. aprila do 3. julija 2015 opravil 10-tedensko usposabljanje v našem uradu. V tem času se je...

23. 6. 2015

Strokovni regijski sestanek iniciative 6S

Dne 15. 6. in 16. 6. 2015 je v Bosni in Hercegovini (Sarajevo) v organizaciji nacionalnega varnostnega organa BiH potekalo prvo ekspertno srečanje predstavnikov držav članic 6S, v katerem, poleg Urada Vlade RS za varovanje tajnih...

23. 6. 2015

Predstavitev Strategije kibernetske varnosti Republike Hrvaške

Na podlagi vzpostavljenega dobrega medsebojnega sodelovanja med Uradom Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Uradom sveta za nacionalno varnost Republike Hrvaške (nacionalna varnostna organa) so predstavniki...

12. 6. 2015

Ocenjevalni obisk EU s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov EU

Na podlagi odločitve Varnostnega odbora Sveta EU in 16(2)(g) člena Varnostnih predpisov Sveta EU (št. 2013/488/EU) ter sprejetega Programa ocenjevalnih obiskov EU na področju varnosti za leto 2015 (št. 16788/14 z dne 10. 12....