Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

30. 12. 2015

INTERNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Obvestilo o končanem internem natečaju

18. 12. 2015

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-5/2012/6 z dne 23. avgust 2012 in št. 02205-1/2015/4 z dne 1....

11. 12. 2015

Vlada potrdila Izvedbeni varnostni dogovor o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Slovenije in Hrvaške

Vlada RS je na svoji 66. redni seji, 10. 12. 2015, izdala Sklep o potrditvi Izvedbenega varnostnega dogovora o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Republike Slovenije in...

1. 12. 2015

Sporazum med državami članicami Evropske unije o varovanju tajnih podatkov

Danes, 1. decembra 2015, je začel veljati Medvladni sporazum o izmenjavi tajnih podatkov. Sporazum v državah članicah Evropske unije krepi zaščito tajnih podatkov, izmenjanih v interesu Evropske unije, ter ustvarja evropski...

29. 10. 2015

Bilateralni dogodek z Republiko Hrvaško

Dne 28. oktobra 2015 je Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov izvedel bilateralni dogodek z delegacijo nacionalnega varnostnega organa Republike Hrvaške, ki jo je vodil direktor Ivica Panenić, in delegacijo njihovega Zavoda...

25. 9. 2015

NATO Varnostna delavnica za države, ki niso članice NATA in mednarodne organizacije - Brdo pri Kranju 21. 9. - 25. 9. 2015

UVTP je v sodelovanju z NATO Uradom za varnost iz Glavnega poveljstva NATO v Bruslju soorganiziral in gostil mednarodno strokovno srečanje vodilnih ekspertov partnerskih držav zveze NATO (Alžirija, Avstrija, Azerbajdžan, BiH,...

17. 9. 2015

Pripombe na Osnutek Strategije kriptologije RS

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je na Osnutek Strategije kriptologije Republike Slovenije prejel 8 konstruktivnih komentarjev. Ideje in dopolnitve v komentarjih bomo preučili in predlagano strategijo ustrezno...