Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

20. 10. 2016

TAIEX projekt z delegacijo NSA BIH

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je v sodelovanju s predstavnikom MZZ v času od 18. do 20. 10. 2016 organiziral in vodil bilateralni TAIEX projekt z delegacijo NSA BIH v formatu študijskega obiska.  Cilji projekta...

13. 9. 2016

Strokovni regijski sestanek iniciative 6S 

Dne 6. 9. in 7. 9. 2016 je v Sloveniji (Kranj) v organizaciji Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (UVTP) potekalo strokovno srečanje predstavnikov držav članic 6S, v katerem, poleg UVTP, sodelujejo še nacionalni...

12. 9. 2016

Vlada sprejela Strategijo kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji 

Sprejetje strategije politike kriptografije je za Republiko Slovenijo pomembno zaradi več razlogov, njeno uresničevanje pa mora postati trajnostno. Gre za dokument, ki opredeljuje področje kriptografije in priporoča uporabo...

8. 6. 2016

Delovno srečanje s predstavniki R Makedonije

Dne 24. 5. 2016 je  Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, na pobudo misije OVSE v Makedoniji, za makedonski nacionalni varnostni organ, katerega delegacijo je vodil  direktor Aleksandar Nacev,...

8. 6. 2016

Predstavitev osnutka Strategije politike kriptografije Republike Slovenije

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (UVTP) je dne 31. 5. 2016, ob 15.00 uri,  izvedel  predstavitev osnutka Strategije politike kriptografije Republike Slovenije, kateremu je sledila...

1. 3. 2016

Natečajni postopek

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

22. 1. 2016

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-4/2014/8 z dne 2. oktober 2014 je bil, po predhodno opravljenih...