Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov


V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-4/2014/8 z dne 2. oktober 2014 je bil, po predhodno opravljenih...