Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

23. 6. 2015

Strokovni regijski sestanek iniciative 6S

Dne 15. 6. in 16. 6. 2015 je v Bosni in Hercegovini (Sarajevo) v organizaciji nacionalnega varnostnega organa BiH potekalo prvo ekspertno srečanje predstavnikov držav članic 6S, v katerem, poleg Urada Vlade RS za varovanje tajnih...

23. 6. 2015

Predstavitev Strategije kibernetske varnosti Republike Hrvaške

Na podlagi vzpostavljenega dobrega medsebojnega sodelovanja med Uradom Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Uradom sveta za nacionalno varnost Republike Hrvaške (nacionalna varnostna organa) so predstavniki...

12. 6. 2015

Ocenjevalni obisk EU s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov EU

Na podlagi odločitve Varnostnega odbora Sveta EU in 16(2)(g) člena Varnostnih predpisov Sveta EU (št. 2013/488/EU) ter sprejetega Programa ocenjevalnih obiskov EU na področju varnosti za leto 2015 (št. 16788/14 z dne 10. 12....