Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

INTERNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Obvestilo o končanem internem natečaju

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov


V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-5/2012/6 z dne 23. avgust 2012 in št. 02205-1/2015/4 z dne 1....

Vlada potrdila Izvedbeni varnostni dogovor o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Slovenije in Hrvaške


Vlada RS je na svoji 66. redni seji, 10. 12. 2015, izdala Sklep o potrditvi Izvedbenega varnostnega dogovora o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Republike Slovenije in...

Sporazum med državami članicami Evropske unije o varovanju tajnih podatkov


Danes, 1. decembra 2015, je začel veljati Medvladni sporazum o izmenjavi tajnih podatkov. Sporazum v državah članicah Evropske unije krepi zaščito tajnih podatkov, izmenjanih v interesu Evropske unije, ter ustvarja evropski...