Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

28. 11. 2014

Odobritev šifrirnih rešitev švedskega proizvajalca Tutus Data AB

Po uspešno zaključenem postopku šifrirnega ovrednotenja je Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov izdal potrdilo o varnostni ustreznosti za šifrirni rešitvi Färist VPN in Färist Micro švedskega proizvajalca...

28. 11. 2014

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-3/2014/7 z dne 2. oktobra 2014 je bil, po predhodno opravljenih...