Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov


V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-7/2012/3 z dne 25. oktobra 2012 in št. 02206-6/2013/5 z dne 10....