Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Veljavnost sporazuma


Dne 9. januarja 2014 je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov.

Predpisi EU in NATO s področja tajnih podatkov


Predpisi EU in NATO s področja tajnih podatkov so objavljeni v poglavju ˝ZAKONODAJA IN DOKUMENTI˝,  podpoglavje ˝OSTALI DOKUMENTI˝.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov


Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 19. decembra 2013 sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Zakon je objavljen v...