Skoči na vsebino

NOVICA

3. 12. 2013

Imenovanje Borisa Moharja za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

 

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela sklep, da se Borisa Moharja z dnem 29. 11. 2013 imenuje za direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Boris Mohar je rojen 31. avgusta 1961 v Ljubljani. Diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

V obdobju 1986 do 2006 je deloval na področju proračuna, javnih financ in nabav v različnih organih državne uprave. Decembra 2006 se je zaposlil na Uradu Vlade RS za varovanje tajnih podatkov. Zadolžen je bil za mednarodno sodelovanje, zastopanje urada in RS v varnostnih odborih Evropske unije, vodil je pogajanja ter postopke sklepanja dvostranskih sporazumov o varovanju tajnih podatkov, koordiniral pa je tudi področje industrijske varnosti. Zadnjih šest mesecev je opravljal delo kot vršilec dolžnosti direktorja.