Skoči na vsebino

NOVICA

3. 11. 2009

Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

 

 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 22.10.2009 sprejela

Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov podrobneje ureja način izmenjave in varovanja izmenjanih tajnih podatkov v okviru meddržavnega sodelovanja. S sklenitvijo sporazuma bi podali primerno podlago za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki drugih držav, obenem pa bo tudi slovenskim gospodarskim podjetjem in organizacijam omogočeno enakovredno nastopanje na natečajih in sklepanje poslov, ki se vežejo na varovanje tajnih podatkov.