Skoči na vsebino

NOVICA

Imenovanje direktorice

Vlada Republike Slovenije je z dnem 8. 3. 2019 imenovala mag. Natašo Dolenc za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov za dobo petih let, in sicer od 8. 3. 2019 do najdlje 7. 3. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.