Skoči na vsebino

NOVICA

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 129. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejela Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. S tem sklepom so se določile strokovne naloge in organizacija UVTP-ja na področju kibernetske varnosti.

 

V skladu s tem Sklepom bo UVTP na področju kibernetske varnosti opravljal naslednje naloge:

 

1.      usklajeval zmogljivosti za zagotavljanje kibernetske varnosti;

2.      sodeloval z ustreznimi organi Evropske unije, zveze NATO in organi drugih mednarodnih organizacij in držav

ter skrbel za izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb na področju kibernetske varnosti;

3.      usklajeval izvajanje Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije;

4.      sodeloval pri načrtovanju postopkov in ukrepov na področju tveganj ter varnosti omrežij in informacijskih sistem;

5.      dejavno se vključeval v izobraževalni proces na področju kibernetske varnosti;

6.      sodeloval pri načrtovanju postopkov in ukrepov za obvladovanje kibernetskih incidentov;

7.      sodeloval z znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in zasebnim sektorjem pri spodbujanju in krepitvi kibernetske varnosti in odpornosti ključne informacijsko-komunikacijske infrastrukture;

8.      spremljal zmogljivosti za zagotavljanje kibernetske varnosti na državni ravni;

9.      sodeloval pri organizaciji in usklajevanju državne vaje iz kibernetske varnosti ter pri usklajevanju mednarodnih vaj iz kibernetske varnosti, pri katerih sodeluje;

10.    sodeloval pri spremljanju kibernetskih incidentov na državni ravni;

11.    sodeloval pri usklajevanju in usmerjanju delovanja skupin za odzivanje na kibernetske incidente v Republiki Sloveniji;

12.    sodeloval pri zagotavljanju zgodnjega obveščanja, opozarjanja in informiranja vseh deležnikov o tveganjih in kibernetskih incidentih;

13.    sodeloval v mednarodni mreži organov, pristojnih za odzivanje na incidente kibernetske varnosti.

 

S tem se v skladu s Strategijo kibernetske varnosti vzpostavlja osrednjo koordinacijo nacionalnega sistema kibernetske varnosti in pogoje za njegovo stabilno delovanje.

 

Z vzpostavitvijo nacionalnega organa za kibernetsko varnost je Republika Slovenija pričela izpolnjevati dano zavezo zvezi NATO o prioritetni krepitvi državnih zmogljivosti kibernetske varnosti (obrambe) ter v svoj pravni red pričela prenašati zahteve, ki jih nalaga Direktiva o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Evropski uniji (NIS direktiva 2016/1148 z dne 6. julij 2016).

 

UVTP bo še naprej opravljal tudi vse dosedanje naloge na področju tajnih podatkov, ki so mu bile dodeljene s Sklepom o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 6/02).