Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada Republike Slovenije je na svoji 114. Redni seji dne 14. 12. 2016 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektor

 

Na podlagi določila 42.e člena ZTP je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Uradni list RS, št. 94/06), ki v 12. členu določa program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja za tajne podatke, ki obsega poznavanje določb zakona in drugih predpisov ter aktov na področju varovanja tajnih podatkov in poznavanja postopkov, aktivnosti ter obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb. Program posebnega dela strokovnega izpita je določen v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. 

 

V Uradu za varovanje tajnih podatkov smo pripravili Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, kjer smo dodali priloge 2, 3 in 4, ki vsebujejo določene obrazce, uredbo pa dopolnili s pogoji za opravljanje  posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje na področju tajnih podatkov.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.