Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovni posvet s področja tajnih podatkov

 

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je na podlagi 43.a člena Zakona o tajnih podatkih izvedel strokovni posvet s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov za osebe, ki so določene s strani predstojnika za izvajanje osnovnega in dodatnega usposabljanja (tudi e-usposabljanja) v organih in organizacijah. 

 

Strokovnega posveta, ki je potekal v torek, 8. 11. 2016, v veliki sejni dvorani na Gregorčičevi 27, se je udeležilo 50 predstavnikov iz organov javne uprave in organizacij. 

 

V skladu s prejetimi vprašanji in predlogi so bile na strokovnem posvetu obravnavane naslednje aktualne teme: 

- Obravnavanje tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (KIS); 

- Dostopanje do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO; 

- Določanje, označevanje in distribucija tajnih podatkov.