Skoči na vsebino

NOVICA

TAIEX projekt z delegacijo NSA BIH

 

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je v sodelovanju s predstavnikom MZZ v času od 18. do 20. 10. 2016 organiziral in vodil bilateralni TAIEX projekt z delegacijo NSA BIH v formatu študijskega obiska. 

 

Cilji projekta so bili: 

- Razviti usposabljanje ter prenos znanja glede varnostnih pravil in postopkov za varovanje tajnih podatkov v skladu z istimi standardi kot so navedeni v EU predpisih, 

- Vzpostaviti on-line usposabljanje v kontekstu principov učinkovitosti, racionalnosti in ekonomičnosti v skladu z zakonodajo ter v okviru pristojnosti organov, pristojnih za usposabljanje, 

- Razprava o zakonodaji in neposrednih izkušnjah glede administrativnih postopkov ter infrastrukture.