Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-4/2014/8 z dne 2. oktober 2014 je bil, po predhodno opravljenih pogajanjih, dne 22. januarja 2016, podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov.

 

Sporazum sta v okviru delovnega obiska vladne delegacije Madžarske na Brdu pri Kranju podpisala direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov gospod Boris Mohar in veleposlanica Madžarske v Republiki Sloveniji gospa Edit Szilágyiné Bátorfi.

 

 

Navedeni sporazum nadomešča Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o varstvu zaupnih obrambnih informacij in sredstev, ki je bil podpisan 5. oktobra 1998, in obravnava izmenjavo zaupnih obrambnih informacij. Sporazumi, ki se sklepajo v novejšem času celoviteje obravnavajo izmenjavo in varovanje tajnih podatkov.

 

S sklenitvijo sporazuma je podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki drugih držav, obenem pa bo slovenskim gospodarskim družbam omogočeno sklepanje poslov, ki se vežejo na izmenjavo tajnih podatkov.