Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-5/2012/6 z dne 23. avgust 2012 in št. 02205-1/2015/4 z dne 1. december 2015 je bil, po predhodno opravljenih pogajanjih, dne 17. decembra 2015, podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Sporazum sta podpisala g. Boris Mohar, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, in veleposlanica Italije v Ljubljani, nj. eksc. Rosella Franchini Sherifes.

S sklenitvijo sporazuma je podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki drugih držav, obenem pa bo slovenskim gospodarskim družbam omogočeno sklepanje poslov, ki se vežejo na izmenjavo tajnih podatkov.

typo3/#