Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada potrdila Izvedbeni varnostni dogovor o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Slovenije in Hrvaške

 

 

Vlada RS je na svoji 66. redni seji, 10. 12. 2015, izdala Sklep o potrditvi Izvedbenega varnostnega dogovora o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

 

 

Izvedbeni varnostni dogovor je bil sklenjen na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov, ki je bil podpisan 15. 4. 2011 in ratificiran z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 66/11) zaradi izmenjave podatkov pri varnostnem sodelovanju.