Skoči na vsebino

NOVICA

Sporazum med državami članicami Evropske unije o varovanju tajnih podatkov

 

 

Danes, 1. decembra 2015, je začel veljati Medvladni sporazum o izmenjavi tajnih podatkov. Sporazum v državah članicah Evropske unije krepi zaščito tajnih podatkov, izmenjanih v interesu Evropske unije, ter ustvarja evropski okvir kot pomoč za spodbujanje sodelovanja med državami članicami na tem področju, zlasti v primerih neobstoja dvostranskih varnostnih sporazumov. Sporazum med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije je bil v Republiki Sloveniji ratificiran 19. oktobra 2011 in objavljen v Uradnem listu RS št. 93/11.