Skoči na vsebino

NOVICA

Bilateralni dogodek z Republiko Hrvaško

Dne 28. oktobra 2015 je Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov izvedel bilateralni dogodek z delegacijo nacionalnega varnostnega organa Republike Hrvaške, ki jo je vodil direktor Ivica Panenić, in delegacijo njihovega Zavoda za informacijsko varnost, ki jo je vodil direktor Robert Žunac. Opredelili smo prioritete našega nadaljnjega sodelovanja, predvsem na področju osebne varnosti, varovanja tajnih podatkov v sodnih postopkih ter informacijske varnosti. Na tem področju je v obeh državah potrebno posodobiti notranjo zakonodajo, v veliko pomoč pa bi bila izvedba vzporednih TEMPEST meritev ter izmenjava pogledov na standardizirana merila. Ob tej priložnosti smo podpisali Izvedbeni varnostni dogovor o izmenjavi podatkov pri varnostnem sodelovanju med nacionalnima varnostnima organoma Republike Slovenije in Republike Hrvaške in se dogovorili o njegovi uveljavitvi. Potreba po medsebojnem sodelovanju je obojestranska, zato bo vodstvo organov še naprej podpiralo intenzivnost sodelovanja na strokovnem nivoju.