Skoči na vsebino

NOVICA

Uradnik Makedonskega nacionalnega varnostnega organa na 10-tedenskem programu usposabljanja v UVTP

 

Ob podpori Evropskega fonda za Balkan je g. Daniel Trenchov, zaposlen na Makedonskem nacionalnem varnostnem uradu, v času od 28. aprila do 3. julija 2015 opravil 10-tedensko usposabljanje v našem uradu. V tem času se je podrobno seznanil z našo zakonodajo na področju varovanja tajnih podatkov, prav tako z zakonodajo za varovanje tajnih podatkov EU in zveze Nato. Sodeloval je v vseh aktivnostih, ki jih je urad v tem času vodil, ali je v njih sodeloval. Seznanil se je tudi z varovanjem tajnih podatkov na Generalnem sekretariatu Vlade RS, Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za obrambo in na Inšpektoratu za notranje zadeve, kjer tudi prisostvoval konkretnem inšpekcijskem pregledu. Za potrebe UVTP je izdelal priročnik za delo v Oblaku NVO v angleškem jeziku ter kreiral NSA Forum in izdelal navodilo za njegovo uporabo, prav tako v angleškem jeziku.

Udeležil se je programa osnovnega usposabljanja s področja tajnih podatkov, ki ga vodi urad. Prav tako se je seznanil z različico tega usposabljanja na daljavo.

Udeležil se je tudi strokovnega posveta z naslovom Dileme in izzivi uporabe brezpilotnih letalnikov ter njihova normativna ureditev, ki ga je organiziral Inštitut za korporativno varnost v Državnem svetu.

Obiskoval je in uspešno zaključil tudi 40-urni tečaj slovenskega jezika.

Cilj programa je bil podrobna seznanitev s celovitim sistemom varovanja tajnih podatkov v R Sloveniji ter priprava primerjalne analize s sistemom v R Makedoniji. Ocenjujemo, da je kandidat dobil ustrezna znanja za celovito realizacijo naloge. Prav tako ocenjujemo, da je njegov prispevek v uradu doprinesel k hitrejšemu zaključku določenega projekta, ki ga je urad sicer že vodil.