Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovni regijski sestanek iniciative 6S

Dne 15. 6. in 16. 6. 2015 je v Bosni in Hercegovini (Sarajevo) v organizaciji nacionalnega varnostnega organa BiH potekalo prvo ekspertno srečanje predstavnikov držav članic 6S, v katerem, poleg Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, sodelujejo še nacionalni varnostni organi R Hrvaške, Bosne in Hercegovine, R Srbije, R Črne Gore in R Makedonije.

 

Namen sestanka je bil opredeliti minimalne zahteve in dejavnosti, ki jih morajo sodelujoči nacionalni varnostni organi izpolnjevati pri nudenju medsebojne pomoči. Sprejete  zaključke bodo obravnavali/potrdili direktorji nacionalnih varnostnih organov na svojem rednem letnem srečanju, ki bo predvidoma v mesecu novembru 2015.