Skoči na vsebino

NOVICA

Ocenjevalni obisk EU s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov EU

 

Na podlagi odločitve Varnostnega odbora Sveta EU in 16(2)(g) člena Varnostnih predpisov Sveta EU (št. 2013/488/EU) ter sprejetega Programa ocenjevalnih obiskov EU na področju varnosti za leto 2015 (št. 16788/14 z dne 10. 12. 2014) je bil v času od 10. do 12. junija 2015 izveden ocenjevalni obisk EU s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov EU v Republiki Sloveniji. Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, ki je dogodek organiziral in koordiniral, so obiskali trije predstavniki Sveta EU in predstavnik Evropske komisije. Pregled, ki je bil opravljen tudi pri nekaterih ministrstvih in vladnih službah, ni odkril nepravilnosti pri varovanju tajnih podatkov EU, kljub vsemu pa je bilo podanih nekaj priporočil za učinkovitejše varovanje slednjih.