Skoči na vsebino

NOVICA

Veljavnost Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih

 

S 1. 1. 2015 prične veljati Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 48/07 in 86/11). Uredba iz leta 2007 v 18. členu določa, da morajo upravljavci komunikacijsko informacijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: KIS), v katerih se obravnavajo tajni podatki, pridobiti mnenje o varnostni ustreznosti sistema iz drugega odstavka 4. člena v štirih letih po njene uveljavitvi. Navedeno obdobje je poteklo 16. 6. 2011. Ker nekateri organi v tem roku zaradi različnih vzrokov niso uspeli vzpostaviti ustreznih KIS ter zanje pridobiti mnenja o varnostni ustreznosti, je bila sprejeta Uredba o dopolnitvi uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 86/11), s katero je bilo to prehodno obdobje podaljšano.

 

 

V skladu z novim drugim odstavkom 18. člena uredbe se je prehodno obdobje za pridobitev mnenja o varnostni ustreznosti zaradi objektivnih razlogov lahko podaljšalo najdlje do konca leta 2014.