Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

 

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-1/2011/3 z dne 25. avgust 2011, št. 02205-2/2013/3 z dne 15. januar 2013 in št. 02205-2/2014/5 z dne 30. september 2014 je bil, po predhodno opravljenih treh krogih pogajanj, dne 21. oktobra 2014, podpisan Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. V okviru obiska predstavnikov Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov v Madridu sta sporazum podpisala g. Boris Mohar, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, in g. Félix Sanz Roldán, direktor Nacionalnega obveščevalnega centra Kraljevine Španije.

 

 

S sklenitvijo sporazuma je podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki drugih držav, obenem pa bo slovenskim gospodarskim družbam omogočeno sklepanje poslov, ki se vežejo na izmenjavo tajnih podatkov.