Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeti dve pobudi za sklenitev Sporazuma o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Vlada Republike Slovenije je na 3. redni seji dne 2. 10. 2014 sprejela dve pobudi, in sicer Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov in Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov.

 

Ena od izvedbenih nalog Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana je tudi sklenitev Sporazuma s Črno goro o izmenjavi in varovanju tajnih podatkov.

 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o varstvu zaupnih obrambnih informacij in sredstev, ki je bil podpisan že leta 1998, varuje le obrambne tajne podatke, zato je treba njegovo vsebino posodobiti in uskladiti z veljavnim zakonom o tajnih podatkih.

 

S sklenitvijo sporazumov bomo podali primerno podlago za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki Črne gore oziroma Madžarske. Sporazum bo tako omogočal slovenskim gospodarskim podjetjem in organizacijam enakovredno nastopanje na natečajih in sklepanje poslov, ki se vežejo na izmenjavo tajnih podatkov.