Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

 

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 02205-7/2012/3 z dne 25. oktobra 2012 in št. 02206-6/2013/5 z dne 10. 9. 2013 je bil, po predhodno opravljenih pogajanjih, dne 19. februarja 2014, v Ljubljani, podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. V okviru obiska delegacije nacionalnega varnostnega organa iz Republike Ciper sta sporazum podpisala g. Boris Mohar, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, in g. Demetrakis Demetriou, direktor nacionalnega varnostnega organa Republike Ciper.

 

 

S sklenitvijo sporazuma je podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki drugih držav, obenem pa bo omogočeno meddržavno gospodarsko sodelovanje na področjih, kjer je za sklenitev posla potrebna izmenjava tajnih podatkov.