Skoči na vsebino

NOVICA

Imenovanje Borisa Moharja za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

 

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela sklep, da se Borisa Moharja z dnem 29. 11. 2013 imenuje za direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Boris Mohar je rojen 31. avgusta 1961 v Ljubljani. Diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

V obdobju 1986 do 2006 je deloval na področju proračuna, javnih financ in nabav v različnih organih državne uprave. Decembra 2006 se je zaposlil na Uradu Vlade RS za varovanje tajnih podatkov. Zadolžen je bil za mednarodno sodelovanje, zastopanje urada in RS v varnostnih odborih Evropske unije, vodil je pogajanja ter postopke sklepanja dvostranskih sporazumov o varovanju tajnih podatkov, koordiniral pa je tudi področje industrijske varnosti. Zadnjih šest mesecev je opravljal delo kot vršilec dolžnosti direktorja.