Skoči na vsebino

NOVICA

Bilateralna dejavnost z Madžarsko in Italijansko republiko

Urad Vlade Republike Slovenije je v dneh 29. in 30. oktober 2013 gostil delegacijo iz Madžarske, ki je bila na delovnem obisku zaradi strokovne izmenjave mnenj glede besedila Sporazuma o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Delegacijo je vodil direktor nacionalnega varnostnega organa Madžarske, g. Mihaly Zala.

 

V tem tednu je potekalo tudi delovno srečanje delegacij Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Predsedstva sveta ministrov Italijanske republike - nacionalnega varnostnega organa, Varnostno-obveščevalnega oddelka. Namen srečanja je bil usklajevanje besedila Sporazuma o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov med obema republikama. Delegacijo Italijanske republike je vodila direktorica Maria Patrizia Paba. Delegaciji sta uskladili in parafirali besedilo osnutka sporazuma dne 7. novembra 2013.

 

V sklopu obeh bilateralnih dogodkov sta si delegaciji izmenjali mnenja o trenutno aktualnih novostih na področju organizacije, pristojnosti in zadolžitev nacionalnih varnostnih organov, se pogovorili o medsebojni pomoči in sodelovanju na področju varnostnih zadev.