Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom vlade številka 02205-3/2013/5 z dne 14. 2. 2013 ter s Sklepom o spremembi Sklepa vlade številka 02205-7/2013/3 z dne 10. 9. 2013 je bil po predhodno opravljenih pogajanjih včeraj, 7. 10. 2013, podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. V okviru uradnega obiska predstavnikov Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov v Bosni in Hercegovini, sta navedeni sporazum podpisala Boris Mohar, vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Mate Miletić, pomočnik ministra v Ministrstvu za varnost Bosne in Hercegovine, Sektorju za varnost tajnih podatkov – Nacionalnem varnostnem organu.

 

S sklenitvijo sporazuma je podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke, obenem pa je tudi omogočeno meddržavno gospodarsko sodelovanje na področjih, kjer je za sklenitev posla potrebna izmenjava tajnih podatkov.