Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom vlade številka 02205-6/2012/3 z dne 20. 9. 2012 ter s Sklepom o spremembi Sklepa vlade številka 02205-8/2013/2 z dne 26. 9. 2013 je bil po predhodno opravljenih pogajanjih danes, 2. 10. 2013, podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. V okviru uradnega obiska mag. Alenke Bratušek, predsednice Vlade Republike Slovenije, v Srbiji sta navedeni sporazum podpisala Boris Mohar, vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Goran Matić, direktor Urada Sveta za nacionalno varnost in varovanje tajnih podatkov.

 

S sklenitvijo sporazuma bo podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke, obenem pa bo tudi omogočeno meddržavno gospodarsko sodelovanje na področjih, kjer je za sklenitev posla potrebna izmenjava tajnih podatkov.