Skoči na vsebino

NOVICA

Inšpekcijski pregled ATOMAL podatkov

 

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov je v času od 23. in 24. septembra 2013 gostil inšpekcijski tim za pregled ATOMAL podatkov. Inšpekcijski tim v sestavi g. Ultes iz NATO odbora za varnost in g.  Warren, vodja Centralnega registra NATO v ZDA, sta opravila inšpekcijski pregled varovanja tajnih podatkvo v Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za zunanje zadeve in Generalnem sekretariatu Vlade RS. Na zaključnem poročanju sta izrazila zadovoljstvo z ukrepi varovanja tako na področju osebne in dokumentacijske varnosti kot tudi fizične varnosti. Standardi varovanja podatkov so visoki in ustrezni tudi za varovanje ATOMAL podatkov.