Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov

 

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov in v skladu s Sklepom vlade številka 02205-2/2012/3 z dne 23. 2. 2012 ter s Sklepom o spremembi Sklepa vlade je bil po predhodno opravljenih treh krogih pogajanj včeraj, 31. 7. 2013, podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov. V okviru obiska predstavnikov Urada Vlada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov v Moskvi sta ga podpisala Boris Mohar, vršilec dolžnosti direktorja urada in Jurij Vladimirovič Jakovlev, vodja Službe za gospodarsko varnost Federalne varnostne službe Ruske federacije.

 

 

S sklenitvijo sporazuma bo podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, predvsem Ministrstva za obrambo, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki drugih držav, obenem pa bo tudi slovenskim gospodarskim družbam omogočeno enakovredno nastopanje na ruskem tržišču in sklepanje poslov, ki se vežejo na izmenjavo tajnih podatkov.