Skoči na vsebino

NOVICA

Imenovanje Gregorja Majcna za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se Gregorja Majcna z dnem 7. 9. 2012 imenuje za direktorja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Gregor Majcen je diplomiral na Visoki policijsko-varnostni šoli, nato pa še na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 1998 do 2008 je bil zaposlen na Policijski upravi Ljubljana, naslednja tri leta je služboval v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo, od oktobra leta 2011 pa je bil zaposlen na Uradu Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, kjer je zadnjih šest mesecev opravljal delo kot vršilec dolžnosti direktorja.