Skoči na vsebino

NOVICA

Ratifikacija sporazumov z Makedonijo, Albanijo in Latvijo

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 20. seji 22. septembra 2010 sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov in Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Vsi trije zakoni so objavljeni v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 16/2010 12. oktobra 2010 ter dodani na seznam mednarodnih bilateralnih sporazumov na naši spletni strani.