Skoči na vsebino

NOVICA

Ratifikacija sporazumov o varovanju tajnih podatkov s Poljsko in Estonijo

 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 26. marca 2010 sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov in Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov. Oba zakona sta objavljena v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 5/2010 ter dodana na seznam mednarodnih bilateralnih sporazumov na naši spletni strani.