Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

 

V okviru delovnega obiska v Republiki Latviji je Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar 10. februarja 2010 skupaj z ministrom za zunanje zadeve Republike Latvije Mărisom Riekstinsom podpisal sporazum o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov.

 

Sporazum med Vlado Republiko Slovenijo in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov podrobneje ureja način izmenjave in varovanja izmenjanih tajnih podatkov v okviru meddržavnega sodelovanja. Po uvodu so obrazloženi pomeni v sporazumu uporabljenih izrazov. V nadaljevanju je opredeljena primerljivost stopenj tajnosti v jezikih v katerih so te stopnje napisane in se uporabljajo za izmenjane tajne podatke. Navedena sta pristojna varnostna organa, ki sta odgovorna za spremljanje in izvajanje sprejetih določil. Določena so poglavitna načela varovanja tajnih podatkov. Opredeljen je način priznavanja dovoljenj za dostop do tajnih podatkov ter varnostnih potrdil organizacijam. V posebnih členih so določila o načinu prenosa, razmnoževanju, prevajanju in uničevanju izmenjanih ali skupno ustvarjenih tajnih podatkov ter ravnanje v primeru kršitve varovanja tajnosti. Določeni so pogoji in način obiskov in določila o pogodbah, ki vsebujejo tajne podatke. Opredeljeno je tudi sodelovanje pri varovanju tajnosti, način poravnavanja nastalih stroškov in način reševanja morebitnih sporov.