Skoči na vsebino

NOVICA

Osnutek sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta , o izmenjavi tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije

 

Vlada Republike Slovenije je na 51. redni seji dne 29.10.2009  sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Osnutka sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije

Varnostni odbor Sveta EU je, poleg novih varnostnih predpisov, pripravil osnutek medvladnega sporazuma. Sporazum krepi sistem, ki ureja varovanje tajnih podatkov v Evropski uniji. Določila sporazuma opredeljujejo tudi okvir varovanja nacionalnih podatkov, izmenjanih med državami članicami v interesu EU, če države članice med seboj nimajo sklenjenih dvostranskih sporazumov, obenem pa vključuje obveze, da se za tajne podatke, ki jih EU prejme od tretjih držav in mednarodnih organizacij, zagotovi ustrezna raven varovanja v državah članicah, če jim tajne podatke predložita Svet oziroma Komisija.

Podpis sporazuma je v interesu Republike Slovenije in ni v nasprotju z našimi predpisi.

Poglavitni namen podpisa sporazuma je primerno varovanje tajnih podatkov, ki državam članicam predložijo Svet in Komisija ter agencije EU in ES.