Skoči na vsebino

NOVICA

Predlog Zakona o spremembah Zakona o tajnih podatkih

 

Vlada RS je na 51. redni seji vlade dne 29.10.2009 obravnavala Predlog Zakona o spremembah Zakona o tajnih podatkih.

Vlada Republike Slovenije je sprejela varčevalne ukrepe, med njimi tudi ukrepe, s katerimi nalaga ministrstvom in vladnim službam, da pripravijo spremembe aktov o sistemizaciji delovnih mest, ki bodo pomenili racionalizacijo delovnih procesov.

Da se projekt racionalizacije delovnih procesov v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji zaključi z ustrezno spremembo aktov o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivov, je potrebno spremeniti določbe Zakona o tajnih podatkih, ki določajo dejavnosti Policije kot drugega izdajatelja dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in izdajatelja varnostnih dovoljenj organizacijam.

Predlagane rešitve predstavljajo poenoten in racionaliziran način dela na način, da se ustanovi ena organizacijska enota v Ministrstvu za notranje zadeve, ki bo opravljala dosedanje naloge Ministrstva za notranje zadeve in Policije v zvezi z izvrševanjem določb Zakona o tajnih podatkih.