Skoči na vsebino

NOVICA

Redna inšpekcija zveze NATO v Republiki Sloveniji

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljevanju UVTP) je v času od 15.06.2009 do 17.06.2009 koordiniral in spremljal izvedbo redne inšpekcije zveze NATO v RS, ki je izvedla pregled in nadzor izvajanja pogojev predpisanih z varnostno politiko C-M(2002)49 ter iz nje izhajajočih predpisov in navodil. Namen inšpekcije zveze NATO je svetovalna vloga in pregled novosti v obdobju od inšpekcije leta 2007.

 

Pri izvajanju po programu so poleg predstavnikov UVTP-ja sodelovali predstavniki Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.